หมวดหมู่

การอัพโหลดรูปภาพผ่านทาง Media

การอัพรูปภาพขึ้นสู่เว็บไซต์นอกจากการอัพผ่าน Content แล้วเรายังสามารถอัพผ่านทาง Media ได้อีกวิธีการสร้าง Content ใน Page Builder

Page Builder คือ ส่วนเสริมในการทำ Content ให้สะดวกและง่ายมากขึ้น และสามารถช่วยในการจัดโครงสร้างของ Content โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่อง Code เลยก็สามารถทำได้การอัพรูปใน Content

การอัพโหลดรูปภาพขึ้นสู่เว็บไซต์นั้นสามารถทำได้หลายวิธี วันนี้เรามาแนะการอัพโหลดรูปภาพผ่านทาง Content กันนะครับการสร้าง Content แบบทั่วไปใน Joomla

บทความนี้แนะนำการใช้งานสำหรับ User เรื่องการสร้างบทความ หรือ Content แบบทั่วไปใน Joomla (จูมล่า)การ Login เข้าสู่ Administrator

การ Login เข้าสู่ Administrator (ระบบหลังบ้านจูมล่า) สามารถทำได้โดย