หมวดหมู่

การอัพโหลดรูปภาพขึ้นสู่เว็บไซต์นั้นสามารถทำได้หลายวิธี วันนี้เรามาแนะการอัพโหลดรูปภาพผ่านทาง Content กันนะครับ

การอัพรูปใน Content

 

เริ่มจากการสร้าง Content โดยการ ไปที่เมนู Content > Articles > Add New Article ตามรูปที่ 1

การอัพรูปใน Content

รูปที่ 1

 

เมื่อเข้าสู่หน้า Content แล้วเราก็สร้างเนื้อหาตามปกติ จากนั้นเมื่อต้องการอัพโหลดรูปภาพ ให้คลิกที่ไอค่อน Image เพื่ออัพโหลดรูปภาพดังรูปที่ 2

การอัพรูปใน Content

รูปที่ 2

 

เมื่อคลิกที่ไอค่อน Image แล้วจะปรากฏ Pop up Image ขึ้นมาดังรูปที่ 3

การอัพรูปใน Content

รูปที่ 3

 

จากนั้นให้สไลด์แถบด้านข้างลงจนสุด จะเห็นหัวข้อ Upload file (3) ดังรูปที่ 4

การอัพรูปใน Content

รูปที่ 4

 

เลือกรูปที่ต้องการอัพโหลด โดยสามารถเลือกได้ครั้งละหลายๆ รูป แต่ไม่เกินขนาดที่กำหนดไว้ (ประมาณ 10 MB) จากนั้นให้คลิก Open (4) ดังรูปที่ 5

ข้อเสีย ของการอัพโหลดรูปผ่านทาง Content นั้น คือถ้าเรายังไม่สร้างโฟรเดอร์เพื่อจัดเก็บรูปไว้ รูปทั้งหมดจะถูกอัพลงโฟรเดอร์ Image ทั้งหมด ทำให้เวลาเราอัพรูปลงไปเพิ่มเรื่อยๆ การเรียกใช้รูปเก่าๆ อาจจะลำบากต่อการหารูปภาพที่ต้องการ

การอัพรูปใน Content

รูปที่ 5

 

หลังจากที่คลิก Open แล้ว ระบบจะแสดงให้เห็นว่าเราเลือกรูปภาพไว้กี่ไฟล์ จากนั้นให้ คลิกที่ Start Upload (5) ได้เลย ดังรูปที่ 6

เมื่อ Upload เรียบร้อยแล้วรูปจะถูกอัพเข้าสู่เว็บไซต์โดยอยู่ที่โฟรเดอร์ Image แต่ถ้าเราสร้างโฟรเดอร์ที่ต้องการเก็บภาพไว้ก่อน เราก็สามารถอัพลงในโฟรเดอร์ที่ต้องการได้เช่นกัน

การอัพรูปใน Content

รูปที่ 6

 

จากนั้นถ้าเราต้องการใช้รูปภาพที่ต้องการให้คลิกเลือกรูปจะมีกรอบสีเขียวอ่อนขึ้นมา และกด Insert (6) ดังรูปที่ 7

การอัพรูปใน Content

รูปที่ 7

 

เมื่อคลิก Insert แล้วรูปภาพที่เราเลือกจะแสดงที่ Editor ใน Content ของเรา ดังรูปที่ 8

การอัพรูปใน Content

รูปที่ 8

 

เพียงเท่านี้เราก็ได้รูปภาพมาแสดงที่บทความของเราแล้วครับ