หมวดหมู่

การอัพรูปภาพขึ้นสู่เว็บไซต์นอกจากการอัพผ่าน Content แล้วเรายังสามารถอัพผ่านทาง Media ได้อีกวิธี

Upload Image to Media Joomla

 

โดยการอัพผ่านทาง Media นั้นเราสามารถจัดการไฟล์ภาพของเราโดยการสร้าง Folder เพื่อจัดเก็บภาพชุดนั้นๆ โดยเฉพาะได้ ทำให้เราสามารถสะดวกต่อการเรียกใช้งาน และจัดเก็บไฟล์รูปภาพได้เป็นหมวดหมู่อีกด้วย

 

วิธีการอัพโหลดรูปภาพผ่านทาง Media นั้นสามารถทำได้โดย ไปที่เมนู Content > Media ดังรูปที่ 1

การอัพโหลดรูปภาพผ่านทาง Media

รูปที่ 1

 

จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้า Media ซึ่งเป็นที่ๆ เก็บรูปภาพทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังรูปที่ 2

การอัพโหลดรูปภาพผ่านทาง Media

รูปที่ 2

 

เราสามารถอัพโหลดรูปภาพไว้ใน Media ได้เลย แต่ทางที่ดี และง่ายต่อการใช้งาน แนะนำว่าเราควรสร้าง Folder สำหรับจัดเก็บไฟล์รูปภาพ เช่น Slide ก็สร้าง Folder Slide ไว้เพื่อเก็บภาพ Slide โดยเฉพาะ หรือ สร้าง Folder Popup เพื่อเก็บภาพ Popup โดยเฉพาะนั้นเอง

 

การสร้าง Folder คลิกที่ Create Folder จากนั้นใส่ชื่อ Folder ที่ต้องการ แล้วคลิก Create Folder ดังรูปที่ 3

การอัพโหลดรูปภาพผ่านทาง Media

รูปที่ 3

 

เมื่อเรา Create Folder เรียบร้อยแล้ว Folder ของเราก็จะถูกเพิ่มเข้ามาใน Media ดังรูปที่ 4

การอัพโหลดรูปภาพผ่านทาง Media

รูปที่ 4

 

จากนั้นให้อัพโหลดรูปภาพลงใน Folder ที่เราสร้าง โดยทำการดับเบิ้ลคลิกที่ Folder ก่อน เพื่อเข้าสู่ Folder ดังรูปที่ 5

การอัพโหลดรูปภาพผ่านทาง Media

รูปที่ 5

 

เมื่อเข้าไปที่ Folder แล้ว คลิกที่ Upload (5) > เลือกไฟล์ (6) ดังรูปที่ 6

การอัพโหลดรูปภาพผ่านทาง Media

รูปที่ 6

 

เมื่อคลิกที่เลือกไฟล์จะปรากฏ Popup ขึ้นมา เพื่อให้เราเลือกรูปภาพที่ต้องการ Upload ขึ้นสู่เว็บไซต์ โดยสามารถอัพได้ครั้งละหลายๆ ภาพ แต่ขนาดรวมกันต้องไม่เกิน 10 MB. ดังรูปที่ 7

การอัพโหลดรูปภาพผ่านทาง Media

รูปที่ 7

 

เมื่อเลือกรูปที่ต้องการแล้ว คลิกที่ Start Upload ดังรูปที่ 8

การอัพโหลดรูปภาพผ่านทาง Media

รูปที่ 8

 

จากนั้นรูปจะถูกอัพขึ้นสู่ เว็บไซต์ ดัง

การอัพโหลดรูปภาพผ่านทาง Media

รูปที่ 9

 

รูปที่ถูกอัพขึ้นสู่เว็บไซต์ก็จะพร้อมให้เลือกใช้งานต่อไป ไม่ว่าจะจาก Content หรือ Module ต่างๆ