หมวดหมู่

การ Login เข้าสู่ Administrator (ระบบหลังบ้านจูมล่า) สามารถทำได้โดย

การ Login เข้าสู่ Administrator

 

พิมพ์ ชื่อเว็บไซต์ เช่น www.webdesign-creative.com/administrator ที่ช่อง Address bar ดังรูปที่ 1

การ Login เข้าสู่ Administrator

รูปที่ 1

 

จากนั้นใส่ Username และ Password ที่ทางเรามอบให้ลงในช่อง แล้วกด Login ได้เลย ดังรูปที่ 2

การ Login เข้าสู่ Administrator

รูปที่ 2

 

เมื่อ Login เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่หน้า Control Panel หรือระบบหลังบ้านของเว็บไซต์นั้นเอง ดังรูปที่ 3

การ Login เข้าสู่ Administrator

รูปที่ 3