หมวดหมู่

บทความนี้แนะนำการใช้งานสำหรับ User เรื่องการสร้างบทความ หรือ Content แบบทั่วไปใน Joomla (จูมล่า)

การสร้าง Content แบบทั่วไปใน Joomla

 

หลักจากเรา Login เข้าสู่ผู้ดูแลระบบ (administrator) แล้วนั้นให้ไปที่เมนู Content > Articles > Add New Article ตามรูปที่ 1

การสร้าง Content แบบทั่วไปใน Joomla

รูปที่ 1

 

จากนั้นเราก็จะเข้าสู่หน้า Editor สำหรับการสร้าง Content ของเรา ดังรูปที่ 2

การสร้าง Content แบบทั่วไปใน Joomla

รูปที่ 2

 

ในหน้า Editor นี้ให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ ดังรูปที่ 3

การสร้าง Content แบบทั่วไปใน Joomla

รูปที่ 3

 

โดยเราจะทำการใส่ข้อมูลต่างๆ เบื้องต้นดังนี้

  • Title (1) = ชื่อบทความที่เราต้องการใส่ เช่น การสร้าง Content ใน Joomla
  • Alias (2) = ตามปกติระบบจะทำการ Gen ให้อยู่แล้ว หรือเราจะกำหนดเองก็ได้ แต่ควรระวังไม่ให้มีอักขระต่างๆ เช่น , " " เป็นต้น เพราะอักขระไม่มีผลต่อ Url หรืออาจจะทำให้ Url ใช้การไม่ได้
  • Category (3) = เลือก Category (หมวดหมู่) ของบทความ ถ้าไม่เลือกบทความจะไม่แสดงที่หน้าเว็บไซต์
  • Editor (4) = เนื้อหาที่ต้องการใส่ใน Content

 

เมื่อใส่ข้อความเรียบร้อยแล้วเราสามารถทำการ Save and Close ได้เลย