สอนพื้นฐาน Joomla

ติดตั้ง Joomla

ก่อนที่เราจะทำเว็บไซต์ด้วย Joomla นั้น ก่อนอื่นเลย เราเองก็จะต้องทำการติดตั้ง Joomla กันก่อน โดยบทความนี้จะเป็นการสอนการติดตั้ง Joomla 3 และ Joomla 4 ในเว็บเซิฟเวอร์ที่ชื่อ XAMPP กันนะครับ

  1. JOOMLA 3.x
  2. JOOMLA 4.x

การติดตั้ง Joomla 3 นั้นโดยเริ่มต้นให้เราแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บ Joomla.org ออกมาแล้วนำไปวางในโฟรเดอร์

install joomla3 1

รูปที่.1

 

ต่อมาให้เราเปิด Web Browser ให้เราพิมพ์ URL ของเว็บไซต์ที่เราจะติดตั้ง Joomla ที่เราวางไฟล์เอาไว้แล้ว โดยเรียกตามชื่อของโฟรเดอร์ที่เราตั้งใหม่นะครับ ดังนี้

localhost/demo  

ระบบติดตั้ง joomla ก็จะส่งเราไปยังหน้า installationให้เราใส่รายละเอียดลงไป สำคัญที่ User และ pass ต้องจำไว้ให้ดี เมื่อเสร็จแล้ว คลิ๊กที่ ต่อไป ดังรูปที่.2

install joomla3 2

รูปที่.2

ต่อมาเราก็จะมาที่หน้า การตั้งค่าฐานข้อมูล โดยให้เราใส่รายละเอียดดังนี้

install joomla3 3

รูปที่.3

 

1. ชื่อโฮส : ให้เราใส่ชื่อโฮส ปกติจะใช้ localhost

2. ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล :  root

3. รหัสผ่าน : เป็นรหัสผ่านของ root

4.ชื่อฐานข้อมูล : ชื่อดาตาเบสที่เราสร้างขึ้น (หากยังไม่ได้สร้าง สามารถใส่ชื่อตรงนี้ได้เลย ระบบจะสร้าง ดาตาเบสให้โดยอัตโนมัตครับ แต่ถ้าเป็นโฮสติ้งจริง ต้องสร้างดาตาเบสก่อนนะครับ)

เมื่อคลิ๊ก ต่อไป แล้วเราก็จะมาที่หน้า บทสรุป ดังรูปที่.4

install joomla3 4

รูปที่.4

ซึ่งจะถามเราว่าต้องการข้อมูลตัวอย่างหรือไม่ ให้เลือกตามค่าเดิมได้เลยครับ จากนั้นคลิ๊กที่ ติดตั้ง เราก็จะรอกระบวนการติดตั้ง ดังรูปที่.5

install joomla3 5

รูปที่.5

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ระบบก็จะมาที่หน้า ขอแสดงความยินดี ดังรูปที่.6

install joomla3 6

รูปที่.6

โดยในหน้านี้ เราสามารถเพิ่มภาษาในเว็บไซต์ได้เลย แต่ผมแนะนำให้เพิ่มที่หลัง จะดีกว่า โดยเราสามารถเพิ่มในหลังบ้านของ Joomla ได้ครับ จากนั้นก็คลิ๊กที่ "ลบโฟรเดอร์ Installation" ดังรูปที่.7

install joomla3 7

รูปที่.7

จากนั้นเราก็จะสามารถ ไปดูที่หน้าเว็บไซต์ หรือ เข้าสู่หน้า ผู้ดูแลระบบ ได้แล้วครับ

install joomla3 8

รูปที่.8

หน้าผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะให้เราทำการ Login ตามที่เราตั้งเอาไว้ และในครั้งต่อไป ถ้าเราจะเข้าสู่หน้า ผู้ดูแลระบบ หรือหน้า admin นี้ ให้เราพิมพ์ administrator ต่อท้ายเว็บไซต์ของเราครับ

install joomla3 9

รูปที่.9

หน้าแรกของเว็บไซต์

ตอนนี้เราก็ติดตั้ง Joomla 3 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

 

 

 

การติดตั้ง Joomla 4 นั้น โดยเริ่มต้นให้เราแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บ Joomla.org ออกมาแล้วนำไปวางในโฟรเดอร์ htdocs ของพาทไดเร็คทรอรีเว็บเซิฟเวอร์ Xampp ที่เราได้ติดตั้งไว้นะครับ ในตัวอย่าง ผมตั้งชื่อโฟรเดอร์เว็บที่จะติดตั้งไว้เป็น joomla4 ดังรูปที่.1

install joomla4 1

รูปที่.1

ต่อมาให้เราเปิด Web Browser ให้เราพิมพ์ URL ของเว็บไซต์ใหม ที่เราวางไฟล์เอาไว้แล้ว โดยเรียกตามชื่อของโฟรเดอร์ที่เราตั้งใหม่นะครับ ดังนี้

localhost/joomla4

ระบบติดตั้งก็จะส่งเราไปยังหน้า installationให้เราใส่ Site Name คลิ๊กที่ Setup login data ต่อไป ดังรูปที่.2

install joomla4 2

รูปที่.2

จากนั้นให้เราใส่ User และ Password ของ Admin ลงไป สำคัญที่ User และ pass ต้องจำไว้ให้ดี เมื่อเสร็จแล้ว คลิ๊กที่ Setup Database Connection ดังรูปที่.3

install joomla4 3

รูปที่.3

ต่อมาเราก็จะมาที่หน้า การตั้งค่าฐานข้อมูล โดยให้เราใส่รายละเอียดดังนี้ ดังรูปที่.4

install joomla4 4

รูปที่.4

1. ชื่อโฮส : ให้เราใส่ชื่อโฮส ปกติจะใช้ localhost

2. ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล :  root

3. รหัสผ่าน : เป็นรหัสผ่านของ root

4.ชื่อฐานข้อมูล : ชื่อดาตาเบสที่เราสร้างขึ้น (หากยังไม่ได้สร้าง สามารถใส่ชื่อตรงนี้ได้เลย ระบบจะสร้าง ดาตาเบสให้โดยอัตโนมัตครับ แต่ถ้าเป็นโฮสติ้งจริง ต้องสร้างดาตาเบสก่อนนะครับ)

เมื่อเสร็จแล้วคลิ๊กที่ Install Joomla เราก็จะรอกระบวนการติดตั้ง ดังรูปที่.5

install joomla4 5

รูปที่.5

ตอนนี้ให้เรารอสีกพักนะครับ เมื่อเสร็จแล้ว เราจะมาที่หน้า Congratulations! ดังรูปที่.6

install joomla4 6

รูปที่.6

ให้เราทำเครื่องหมายถูก หน้าข้อ Check if you... เพื่อทำการลบโฟรเดอร์ Installation จากนั้นก็เลือกว่าเราจะไปยังหน้าไหนของเว็บไซต์

install joomla4 7

รูปที่.7

หน้า Admin ซึ่งจะให้เราทำการ Login ตามที่เราตั้งเอาไว้ และในครั้งต่อไป ถ้าเราจะเข้าสู่หน้า ผู้ดูแลระบบ หรือหน้า admin นี้ ให้เราพิมพ์ administrator ต่อท้ายเว็บไซต์ของเราครับ

install joomla4 8

รูปที่.8

หน้าแรกของเว็บไซต์

ตอนนี้เราก็ติดตั้ง Joomla 4 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ