หมวดหมู่

Joomla 3.9.18 พร้อมใช้งานแล้ว นี่คือการเผยแพร่ bugfix สำหรับ Joomla ซีรีส์ 3.x ซึ่งจัดการกับข้อบกพร่องหนึ่งข้อ

Joomla 3918

 

3.9.18 คืออะไร

Joomla 3.9.18 แก้ไขข้อบกพร่องหนึ่งข้อ:

 

Bug fixes and Improvements

  • Fixes the single tag view incorrectly showing a 404 page #28746

Visit GitHub for the full list of bug fixes.

 

Download

Upgrade Packages

Upgrade Packages
Joomla 3 upgrade packages

Note: Please read the update instructions before updating.
Remember… Please clear your browser's cache after updating.
Found a bug? Report it on the Joomla Issue Tracker.
Questions? See the documentation wiki for FAQ’s regarding the 3.9.18 release.

 

A Huge Thank You to Our Volunteers!

A big thank you goes out to everyone that contributed to the 3.9 releases!

Make the next Joomla release even better

Download the upcoming releases from the nightly build page (for testing purposes only - do not use on production sites).
Want an even easier option? Get yourself over to launch.joomla.org - where you can also test Joomla 4.0 with just one click - no testing environment needed, nothing to install or set up (at all).