หมวดหมู่

Joomla 3.9.19 พร้อมใช้งานแล้ว นี่คือรุ่นการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Joomla ซีรีส์ 3.x ซึ่งแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 5 รายการและมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากกว่า 40 รายการ

Joomla 3919

 

อะไรอยู่ใน 3.9.19?

Joomla 3.9.19 มีการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 5 รายการและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ได้แก่ :

 

Security Issues Fixed

 • Low Priority - Core - XSS in modules heading tag option (affecting Joomla! 3.0.0 through 3.9.18) More information »
 • Low Priority - Core - Inconsistent default textfilter settings (affecting Joomla! 2.5.0 through 3.9.18) More information »
 • Low Priority - Core - XSS in com_modules tag options (affecting Joomla! 3.0.0 through 3.9.18) More information »
 • Moderate Priority - Core - XSS in jQuery.htmlPrefilter (affecting Joomla! 3.0.0 through 3.9.18) More information »
 • Low Priority - Core - CSRF in com_postinstall (affecting Joomla! 3.7.0 through 3.9.18) More information »

 

Bug fixes and Improvements

 • Fix incomplete utf8mb4 conversion since 3.9.17 #29117
 • Backport jQuery 3.5 security fixes #28948
 • Frontend: Removal of the create/edit menu item buttons #29191
 • Extend the checks to make sure only real user admins can create accounts #24738
 • Mail: Support of dotless domains #28576
 • Codemirror updated to its latest release #28691
 • Improve translation system supporting better pluralization for languages like Welsh #28763

Visit GitHub for the full list of bug fixes.

 

Download

Upgrade Packages

Upgrade Packages
Joomla 3 upgrade packages

Note: Please read the update instructions before updating.
Remember… Please clear your browser's cache after updating.
Found a bug? Report it on the Joomla Issue Tracker.
Questions? See the documentation wiki for FAQ’s regarding the 3.9.19 release.

 

A Huge Thank You to Our Volunteers!

A big thank you goes out to everyone that contributed to the 3.9 releases!

 

Make the next Joomla release even better

Download the upcoming releases from the nightly build page (for testing purposes only - do not use on production sites).
Want an even easier option? Get yourself over to launch.joomla.org - where you can also test Joomla 4.0 with just one click - no testing environment needed, nothing to install or set up (at all).