หมวดหมู่

Joomla 3.9.20 พร้อมใช้งานแล้ว นี่คือรุ่นการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Joomla ซีรีส์ 3.x ซึ่งระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 6 รายการและมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากกว่า 25 รายการ

Joomla 3920

 

มีอะไรใน 3.9.20?

Joomla 3.9.20 มีการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 6 รายการและแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ได้แก่ :

 

Security Issues Fixed

 • Low Priority - Core - CSRF in com_installer ajax_install endpoint (affecting Joomla! 3.7.0 through 3.9.19) More information »
 • Moderate Priority - Core - Missing checks can lead to a broken usergroups table record (affecting Joomla! 2.5.0 through 3.9.19) More information »
 • Low Priority - Core - CSRF in com_privacy remove-request feature (affecting Joomla! 3.9.0 through 3.9.19) More information »
 • Low Priority - Core - Variable tampering via user table class (affecting Joomla! 3.0.0 through 3.9.19) More information »
 • Low Priority - Core - Escape mod_random_image link (affecting Joomla! 3.0.0 through 3.9.19) More information »
 • Low Priority - Core - System Information screen could expose redis or proxy credentials (affecting Joomla! 3.0.0 through 3.9.19) More information »

 

Bug fixes and Improvements

 • Upload & Update tab of Joomla Update Component: Fix to allow upload of ZIP filetype only #29877
 • Local database server: Allow optional port numbers #29567
 • Beez3 Template: Markup fix for the Tabs layout of com_contact #29636
 • Beez3 Template: Allow custom field editing on frontend #29577
 • Backend cache cleared when purging updates #29603

Visit GitHub for the full list of bug fixes.

 

Download

Upgrade Packages

Upgrade Packages
Joomla 3 upgrade packages

Note: Please read the update instructions before updating.
Remember… Please clear your browser's cache after updating.
Found a bug? Report it on the Joomla Issue Tracker.
Questions? See the documentation wiki for FAQ’s regarding the 3.9.20 release.

 

A Huge Thank You to Our Volunteers!

A big thank you goes out to everyone that contributed to the 3.9 releases!

 

Make the next Joomla release even better

Download the upcoming releases from the nightly build page (for testing purposes only - do not use on production sites).
Want an even easier option? Get yourself over to launch.joomla.org - where you can also test Joomla 4.0 with just one click - no testing environment needed, nothing to install or set up (at all).