หมวดหมู่

Joomla 3.9.21 พร้อมใช้งานแล้ว นี่คือรุ่นการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Joomla ซีรีส์ 3.x ซึ่งจัดการกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 รายการและมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากกว่า 20 รายการ

Joomla 3921

 

What's in 3.9.21?

Joomla 3.9.21 มีการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 รายการและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ได้แก่ :

 

Security Issues Fixed

  • Low Priority - Core - XSS in mod_latestactions (affecting Joomla! 3.9.0 through 3.9.20) More information »
  • Low Priority - Core - Open redirect in com_content vote feature (affecting Joomla! 3.0.0 through 3.9.20) More information »
  • Low Priority - Core - Directory traversal in com_media (affecting Joomla! 2.5.0 through 3.9.20) More information »

 

Bug fixes and Improvements

  • TinyMCE updated #30329
  • CodeMirror updated #30370
  • Upload Package File / Joomla Update : Upload file size check added #30190 #29895
  • Actions Log: Log an event when Joomla is updated #30157 

Visit GitHub for the full list of bug fixes.

 

Download

Note: Please read the update instructions before updating.
Remember… Please clear your browser's cache after updating.
Found a bug? Report it on the Joomla Issue Tracker.
Questions? See the documentation wiki for FAQ’s regarding the 3.9.21 release.

 

A Huge Thank You to Our Volunteers!

A big thank you goes out to everyone that contributed to the 3.9 releases!

Make the next Joomla release even better

Download the upcoming releases from the nightly build page (for testing purposes only - do not use on production sites).
Want an even easier option? Get yourself over to launch.joomla.org - where you can also test Joomla 4.0 with just one click - no testing environment needed, nothing to install or set up (at all).