หมวดหมู่

Joomla 3.9.22 พร้อมใช้งานแล้ว นี่คือรุ่นแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับ Joomla ซีรีส์ 3.x ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากกว่า 25 รายการ

Joomla 3922

 

What's in 3.9.22?

Joomla 3.9.22 addresses several bugs, including:

 

Bug fixes and Improvements

  • Contact component: Fix for the category filter results #30413
  • Page Break: Fix for the page break title when the title attribute is after the class #30519
  • Privacy Request: Fix the token check when removing data via a privacy removal request #30479
  • Multilanguage: Display an error when the URL language code is saved as empty #30496
  • Multilanguage: Force lowercase for url language code #30485

Visit GitHub for the full list of bug fixes.

 

Download

 

Upgrade Packages

Upgrade Packages
Joomla 3 upgrade packages

Note: Please read the update instructions before updating.
Remember… Please clear your browser's cache after updating.
Found a bug? Report it on the Joomla Issue Tracker.
Questions? See the documentation wiki for FAQ’s regarding the 3.9.22 release.

 

A Huge Thank You to Our Volunteers!

A big thank you goes out to everyone that contributed to the 3.9 releases!

Make the next Joomla release even better

Download the upcoming releases from the nightly build page (for testing purposes only - do not use on production sites).
Want an even easier option? Get yourself over to launch.joomla.org - where you can also test Joomla 4.0 with just one click - no testing environment needed, nothing to install or set up (at all).