หมวดหมู่

Joomla 3.9.24 พร้อมใช้งานแล้ว นี่คือรุ่นการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Joomla ซีรีส์ 3.x ซึ่งแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 รายการและมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากกว่า 35 รายการ

 Joomla 3924

 

What's in 3.9.24?

Joomla 3.9.24 includes 3 security vulnerability fixes and addresses several bugs, including:

Security Issues Fixed

Bug fixes and Improvements

  • Continuing to improve PHP 8 support #31628 #31537 #31536 #30921
  • Solved performance issue with zip archives containing zip files #31514
  • Removes deprecate feature-policy and adds the new Permissions Policy #30819
  • Update joomla/image dependency #31663
  • Fixed regression SMTP Settings Test #31724
  • Fixed regression to save empty passwords in global configuration #31672

Visit GitHub for the full list of bug fixes.

 

Download

 

Upgrade Packages

Upgrade Packages
Joomla 3 upgrade packages

Note: Please read the update instructions before updating.
Remember… Please clear your browser's cache after updating.
Found a bug? Report it on the Joomla Issue Tracker.
Questions? See the documentation wiki for FAQ’s regarding the 3.9.24 release.

 

A Huge Thank You to Our Volunteers!

A big thank you goes out to everyone that contributed to the 3.9 releases!

Make the next Joomla release even better

Download the upcoming releases from the nightly build page (for testing purposes only - do not use on production sites).
Want an even easier option? Get yourself over to launch.joomla.org - where you can also test Joomla 4.0 with just one click - no testing environment needed, nothing to install or set up (at all).