หมวดหมู่

Joomla 3.9.27 พร้อมใช้งานแล้ว นี่คือรุ่นการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Joomla ซีรีส์ 3.x ซึ่งแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 รายการและมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากกว่า 15 รายการ

Joomla 3927

 

อะไรอยู่ใน 3.9.27?
Joomla 3.9.27 มีการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 รายการและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ได้แก่ :

 

Security Issues Fixed

  • [20210501] Low Severity - Low Impact - Adding HTML to the executable block list of MediaHelper::canUpload (affecting Joomla! 3.0.0 through 3.9.26) More information »
  • [20210502] Low Severity - Low Impact - CSRF in AJAX reordering endpoint (affecting Joomla! 3.0.0 through 3.9.26) More information »
  • [20210503] Low Severity - Low Impact - CSRF in data download endpoints (affecting Joomla! 3.0.0 through 3.9.26) More information »

Bug fixes and Improvements

Visit GitHub for the full list of bug fixes.

 

Download

Upgrade Packages

Upgrade Packages
Joomla 3 upgrade packages

Note: Please read the update instructions before updating.
Remember… Please clear your browser's cache after updating.
Found a bug? Report it on the Joomla Issue Tracker.
Questions? See the documentation wiki for FAQ’s regarding the 3.9.27 release.

 

A Huge Thank You to Our Volunteers!

A big thank you goes out to everyone that contributed to the 3.9 releases!

Make the next Joomla release even better

Download the upcoming releases from the nightly build page (for testing purposes only - do not use on production sites).
Want an even easier option? Get yourself over to launch.joomla.org - where you can also test Joomla 4.0 with just one click - no testing environment needed, nothing to install or set up (at all).