หมวดหมู่

ในบทนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งาน Page Bulider ในส่วนของ Columns หรือการสร้างคอลัมใน Row

การสร้าง Columns ใน Page Builder CK

 

การที่เราจะสร้าง Columns ได้นั้นจำเป็นต้องมีการ Row ก่อน เพื่อสร้าง Row แล้ว เราจะสามารถสร้าง Columns ได้จากการคลิ๊กที่เมนูหน้า Row (ที่เป็นจุดไข่ปลา) แล้วเลือกที่ Edit the Columns ดังรูปที่.1

การสร้าง Columns ใน Page Builder CK

รูปที่.1

 

จากนั้นเราจะมาในส่วนของ Columns โดยเราสามารถเพิ่ม Columns โดยคลิ๊กที่ +Add a column โดยเราสามารถเพิ่ม Columns ได้หลายคอลัม แต่ขนาดความกว้างของแต่ละคอลัมก็จะเล็กลง ดังรูปที่.2

การสร้าง Columns ใน Page Builder CK

รูปที่.2

 

เรายังสร้างปรับขนาดตามแบบด้างล่างที่ระบบมีให้เลือกได้ หรือจะกำหนดขนาดเองจาก Advanced layout และใส่ขนาดที่เป็น % ลงไป (โดยรวมของคอลัมแล้ว ไม่ควรเกิด 100% ในแต่ละ Row ) ดังรูปที่.3

การสร้าง Columns ใน Page Builder CK

รูปที่.3

 

ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การแบ่งคอลัมนั้น มักจะมีการแบ่งที่ไม่มาก อาจจะอยู่ที่ 2-4 คอลัมต่อ Row เพื่อไม่ให้เนื้อหาในแต่ละ Columns ถูกบีบจนเล็กมากไป