หมวดหมู่

ในบทนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งาน Page Bulider ในส่วนของ Icon หรือตัวแสดงสัญลักษณ์

การใช้งาน Icon ใน PAGE BUILDER CK

 

ในการใช้งาน Icon นั้น เพียงแค่ลาก Icon มาไว้ใน Row หรือ Colume ที่เราเตรียมไว้ จากนั้นคลฺ๊กที่ Edit the item ดังรูปที่.1

การใช้งาน Icon ใน PAGE BUILDER CK

รูปที่.1

 

จากนั้นเลือกที่ Icon edition โดยในนี้เราสามารถกำหนดเลือก Icon หรือกำหนดสีและตำแหน่งต่างๆได้ โดยเราจะเลือกตัว Icon ก็ให้คลิ๊กที่ Select ดังรูปที่.2

การใช้งาน Icon ใน PAGE BUILDER CK

รูปที่.2

 

จากนั้นให้เราเลือกประเภท Icon จากเมนูด้านบน หรือ เลือกจากรายการด้านล่าง โดยเพียงแค่คลิ๊กที่ Icon ที่ต้องการ ดังรูปที่.3

การใช้งาน Icon ใน PAGE BUILDER CK

รูปที่.3

 

จากนั้นเราก็จะได้ Icon ที่เราเลือก โดยที่เราสามารถปรับขนาดได้จากเมนู Icon size ดังรูปที่.4

การใช้งาน Icon ใน PAGE BUILDER CK

รูปที่.4

 

เท่านี้เราก็มี Icon ไว้ใช้งานแล้วครับ