หมวดหมู่

ในบทนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งาน Page Bulider ในส่วนของ ROW หรือการสร้างบรรทัดข้อมูล

 การใช้งาน ROW ใน Page Builder CK

Row จะเป็นตัวจัดทำในส่วนของบรรทัดข้อมูลที่เราต้องการสร้าง โดยที่เราสามารถ ทำการลาก Row มาไว้ยังในส่วน Content ดังรูปที่.1

การใช้งาน ROW ใน Page Builder CK

รูปที่.1

 

จะสังเกตุว่า ถ้าเป็น Row กรอบของ Row จะเป็นสีเขียว โดยเราสามารถสร้าง Row ได้ ตามข้อมูลที่เราต้องการทำ ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นบรรทัด ดังรูปที่.2

การใช้งาน ROW ใน Page Builder CK

รูปที่.2

 

ในแต่ละ Row เราจะสามารถกำหนดคุณลักษณะได้อย่างอิสระ โดยคลิ๊กที่แถบเครื่องมือสีเขียว ที่หัวข้อ Edit the style ดังรูปที่.3

การใช้งาน ROW ใน Page Builder CK

รูปที่.3

 

หลังจากที่คลิ๊กที่ Edit the style จะมีเมนูราบยการทางด้านซ้าย เพื่อให้เรากำหนดค่าต่างๆ ให้กับ Row ที่เราเลือก ซึ่งโดยส่วนหลักที่ใช้ก็จะเป็นในส่วนของ Style ดังรูปที่.4

การใช้งาน ROW ใน Page Builder CK

รูปที่.4

 

ในส่วนนี้จริงๆแล้วก็เหมือนกับการกำหนดค่าแบบใช้ Code ที่เป็นแบบ Css นั้นเอง แต่เราทำได้ง่ายกว่าเพียงแค่เลือกในส่วนต่างๆที่มีมาให้แล้ว อีกส่วนหนึงที่ใช้ก็คือ ในส่วนของ Animations ดังรูปที่.5

การใช้งาน ROW ใน Page Builder CK

รูปที่.5

 

ซึ่งจะเป็นการกำหนดให้มีการใช้ Movement หรือการเคลื่อนไหวของ Row เช่น การแสดงเลือนเข้ามาจากทางซ้าย หรือ ทางขวาของ Row เป็นต้น

อีกส่วนที่น่าสนใจคือ Background video เป็นการกำหนดการแสดงวีดีโอแบบพื้นหลัง ดังรูปที่.6

การใช้งาน ROW ใน Page Builder CK

รูปที่.6

 

ซึ่งการสร้าง Row นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำข้อมูลในส่วนต่างๆต่อไปนั้นเอง