หมวดหมู่

ในบทนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งาน Page Bulider ในส่วนของ Single Image หรือตัวแสดงรูปภาพ

การใช้งาน Single Image ใน PAGE BUILDER CK

 

ในการใช้งาน Single Image นั้น เพียงแค่ลาก Single Image มาไว้ใน Row หรือ Colume ที่เราเตรียมไว้ จากนั้นคลฺ๊กที่ Edit the item ดังรูปที่.1

การใช้งาน Single Image ใน PAGE BUILDER CK

รูปที่.1

 

จากนั้นคลิ๊กที่ Edition เลือกที่ IMAGES แล้วทำการเลือกรูปภาพ จากปุ่ม Select ดังรูปที่.2

การใช้งาน Single Image ใน PAGE BUILDER CK

รูปที่.2

 

โดยเราสามารถเลือกจากรูปที่มีอยู่แล้วในเว็บไซต์(1) หรือทำการอัพโหลดใหม่ได้เลย(2) เพียงแค่ลากมาวางที่ด้านบน ดังรูปที่.3

การใช้งาน Single Image ใน PAGE BUILDER CK

รูปที่.3

 

เท่านี้เราก็ได้รูปภาพมาใช้งานแล้วนะครับ