หมวดหมู่

ในบทนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งาน Page Bulider ในส่วนของ TEXT หรือการสร้างข้อความหรือข้อมูลต่างๆใน Column

การใช้งาน Text ใน Page Builder CK

 

การใช้งาน Text นั้น ก็เหมือนกับการที่เราเพิ่มข้อมูลต่างๆลงใน Editor ของ Content เพียงแต่เราจะสามารถกำหนดตำแหน่งได้ง่ายกว่า ซึ่งการใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก โดยเราสามารถลาก Text มาใส่ใน Column ได้เลยดังรูปที่.1

การใช้งาน Text ใน Page Builder CK

รูปที่.1

 

ในส่วน Lorem ipsum.. เป็นข้อความตัวอย่างที่ระบบสร้างขึ้นมาให้เรา โดยเราสามารถทำการแก้ไขในส่วน Text ได้จากให้เรานำ Mouse มาวางตรงตำแหน่ง Text จะเกิดเป็นกรอบสีส้ม โดยมี 2 แนวทาง

1.แก้ไขจากตำแหน่งนี้ หากเป็นข้อความทั่วไป เราสามารถทำการคลิ๊กที่ข้อความ เพื่อแก้ไขได้ทันที ดังรูปที่.2

การใช้งาน Text ใน Page Builder CK

รูปที่.2

 

2.แก้ไขผ่านเมนู Edit the item คือการแก้ไขแบบเต็มรูปแบบ โดยคลิ๊กที่เมนูสัส้ม เลือกที่เครื่องมือ Edit the item ดังรูปที่.3

การใช้งาน Text ใน Page Builder CK

รูปที่.3

 

จากนั้น คลิ๊กที่ Text edition เราก็จะสามารถแก้ไขข้อความโโยผ่านเครื่องมือ Editor ที่ครบถ้วน ด้งรูปที่.4

การใช้งาน Text ใน Page Builder CK

รูปที่.4

 

เราสามารถกำหนดรูปแบบต่างๆ ได้จากเมนู Style ดังรูปที่.5

การใช้งาน Text ใน Page Builder CK

รูปที่.5

 

เรายังสามารถเพิ่มรูปภาพ ผ่านทาง Editor ได้ด้วยซึ่งการใช้ Text นี้ จึงเป็น Elements หลักก็ว่าได้