ผลงาน Joomla Web Marketing

เว็บไซต์ newviewtour.com เป็นเว็บไซต์ที่ทำทางด้าน โปรแกรมทัวร์ แลนด์ทัวร์  โดยเราออกแบบเว็บไซต์และวางข้อมูลต่างๆ ให้ โดยเน้นไปทางด้านการแยกทัวร์ออกแป็นประเภทต่างๆ และแยกตามประเทศ หรือ ภูมิภาค เช่น แลนด์ลาว โปรแกรมทัวร์ CSR เป็นต้น เป็นต้น และทางลูกค้าอยากเน้นไปที่ แลน์ด ประเทศต่างๆ จริงทำให้เว็บไซต์ newviewtour.com นี้ อยู่ในอันดับการค้นหา หน้าแรก ของ Google ด้วย Keyword หลายคำ

โปรแกรมทัวร์ CSR

หน้าแรก อันดับที่ 1

แลนด์ลาว

หน้าแรก อันดับที่ 1

แลนด์เวียดนาม

หน้าแรก อันดับที่ 2

แลนด์ญี่ปุ่น

หน้าแรก อันดับที่ 1

** ถ้าค้นหาด้วย Keyword แลนด์ ตามด้วยชื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (และบางประเทศ)  เช่น แลนด์ญี่ปุ่น แลนด์เวียดนาม แลนด์เกาหลี เป็นต้น จะอยู่หน้า 1 อันดับ ประมาณ 1-3 

สนใจทำเว็บไซต์ ได้อันดับในการค้นหาที่ดีใน Google

โทร : 083-885-5095