หมวดหมู่

ในบทนี้จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งจูมล่า Joomla โดยเป็นเวอร์ชั่น Joomla 3.9.21 ปี 2020 ซึ่งเราได้ดาวน์โหลด ทำการแตกไฟล์ และนำโฟรเดอร์ของ joomla ไปวางในโฟรเดอร์ htdocs ใน Web server Xampp แล้วนะครับ

การติดตั้ง Joomla 3 ใน Xampp

เริ่มต้นด้วย ให้เราไปที่ URL ของเว็บไซต์ใหม ที่เราวางไฟล์เอาไว้แล้ว โดยเรียกตามชื่อของโฟรเดอร์ที่เราตั้งใหม่นะครับ ในที่นี้ก็คือ demo_j3921 ดังนั้น url ก็คือ

 

http://localhost/demo_j3921

 

เราก็จะเข้ามาที่หน้าติดตั้งของ joomla กันนะครับ ดังรูปที่.1

การติดตั้ง Joomla 3 ใน Xampp

รูปที่.1

 

จากนั้นก็ให้ใส่รายละเอียดตามหัวข้อต่างๆ ได้เลย ที่สำคัญ อย่าลืม ชื่อผู้ดูแล และ รหัสผ่านของผู้ดูแล นะครับ เพราะเราต้องใช้ในการเข้าสู่หลังบ้านหรือในส่วน Administrator ครับ จากนั้นก็คลิ๊กที่ ต่อไป ได้เลย

การติดตั้ง Joomla 3 ใน Xampp

รูปที่.2

 

ต่อมาจะเป็นในส่วนตั้งค่าฐานข้อมูล ดังรูปที่.2 โดยให้เราใส่รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อโฮส : ให้เราใส่ชื่อโฮส ปกติจะใช้ localhost อยู่แล้วนะครับ

2. ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล : ปกติจะเป็น root

3. รหัสผ่าน : เป็นรหัสผ่านของ root ดูวิธีการสร้างรหัสผ่านของ root ได้จาก บทความนี้

4.ชื่อฐานข้อมูล : ชื่อดาตาเบสที่เราสร้างขึ้น (หากยังไม่ได้สร้าง สามารถใส่ชื่อตรงนี้ได้เลย ระบบจะสร้าง ดาตาเบสให้โดยอัตโนมัตครับ)

จากนั้นก็คลิ๊กที่ ต่อไปได้เลย ดังรูปที่.3

การติดตั้ง Joomla 3 ใน Xampp ปี 2020

รูปที่.3

 

เราก็จะมาที่หน้าบทสรุป ซึ่งจะถามเราว่าจะติดตั้งข้อมูลตัวอย่างหรือไม่ แนะนำว่าไม่ต้องติดตั้งครับ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดแจ้งให้เราทราบถึงการติดตั้ง ให้เราคลิ๊กที่ ต่อไป รูปที่.4

การติดตั้ง Joomla 3 ใน Xampp ปี 2020

รูปที่.4

 

จากนั้นระบบก็จะทำการติดตั้งข้อมูลต่างๆ ใช้เวลาสักพักนะครับ ดังรูปที่.4 และเมื่อเสร็จแล้ว เราก็จะมาที่หน้าสุดท้าย ดังรูปที่.5

การติดตั้ง Joomla 3 ใน Xampp ปี 2020

รูปที่.5

 

ในหน้านี้ จะสามารถติดตั้งภาษาได้เลย แต่แนะนำให้ติดตั้งที่หลังจะดีกว่า และ อย่าลืมลบโฟลเดอร์ installation ออกด้วยนะครับ เท่านี้การติดตั้ง joomla ก็เสร็จแล้วนะครับ

 

เว็บไซต์ joomla จะมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกันคือ

1.หน้าหลักของเว็บไซต์ ดังรูปที่.6

การติดตั้ง Joomla 3 ใน Xampp ปี 2020

รูปที่.6

 

เราสามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ด้วย url ของเว็บตามปกติ เช่น

 

localhost/demo_j3921

 

เราก็จะมาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ Joomla ที่เราพึงทำการติดตั้ง

2.หน้าผู้ดูแลระบบ ดังรูปที่.7

การติดตั้ง Joomla 3 ใน Xampp ปี 2020

รูปที่.7

 

หน้าผู้ดูแลระบบ หรือ administrator เราสามารถเข้าสู่หลังบ้านของ joomla ผ่านทาง Url เว็บไซต์แล้วต่อท้ายด้วย administrator เช่น

 

localhost/demo/administrator

 

เราก็จะมาที่หน้า login ของ ผู้ดูและระบบ (administrator) ดังรูปที่.7 จากนั้นให้ลองทำการ login ตาม ชื่อผู้ดูแล และ รหัสผู้ดูแล ในขั้นตอนแรก ของการติดตั้ง ตามรูปที่.1 เราก็จะเข้ามาในส่วนของ Administrator ดังรูปที่.8

การติดตั้ง Joomla 3 ใน Xampp ปี 2020

รูปที่.8

 

ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นตัวจัดการในทุกส่วนที่แสดงในหน้าเว็บ เช่น บทความ เมนู ส่วนเสริม เทมเพลต รวมถึง ภาษา นะครับ