หมวดหมู่

   สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของ System Information ใน joomla ซึ่งเป็นรายละเอียดของเว็บไซต์กันนะครับ ว่าเราสามารถดูได้จากที่ไหน และการตรวจสอบ permission ของเว็บไซต์ด้วย เราจะดูจากตรงไหน ไปดูพร้อมๆ กันครับ

System Information ใน joomla 3

 

ในการติดตั้ง Joomla แล้วนั้น ระบบของเว็บไซต์ Joomla ก็จะมีการเก็บค่า และแสดงค่าต่างๆ ให้เราทราบได้ โดยผ่านทางเมนูที่ชื่อ System Information โดยเราสามารถไปที่เมนูนี้จากเมนู System เลือกที่ System Information ดังรูปที่.1

System Information ใน joomla

รูปที่.1

โดยในหน้านี้นั้น จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดออกเป็น Tab ดังนี้

1. System Information เป็น รายละเอียดข้อมูลระบบ ดังรูปที่.2

System Information ใน joomla

รูปที่.2

2. PHP Settings การตั้งค่า PHP ปัจจุบัน ดังรูปที่.3

System Information ใน joomla

รูปที่.33. Configuration File ดูรายละเอียด ไฟล์คอนฟิคกูเรชั่น (configuration.php) ดังรูปที่.4

System Information ใน joomla

รูปที่.4

4. Directory Permissions เป็นการแจ้งสถานะของโฟรเดอร์หลักๆ ของ Joomla ว่าสามารถเขียนทับได้หรือไม่(2) ถ้าไม่ได้เราก็ต้องไปแก้ Permission ให้เป็น 777 ตามรายการนี้ ดังรูปที่.5

System Information ใน joomla

รูปที่.5

5. PHP Information เป็นการแสดงข้อมูลต่างๆของ PHP ที่เราใช้ในโฮสติ้ง ดังรูปที่.6

System Information ใน joomla

รูปที่.6

 

   ดังนั้น รายละเอียดต่างๆ เราสามารถตรวจเช็คได้จากที่ System Information รวมถึงการกำหนดสิทธิในการเขียนข้อมูลในโฟรเดอร์ต่างๆ ด้วยนะครับ เพราะถ้าเราไม่กำหนดให้สามารถเขียนทับได้ ตามโฟรเดอร์ดังกล่าวแล้ว ในการติดตั้ง Extension เสริมต่างๆ รวมถึงการติดตั้งภาษา ก็จะไม่สามารถติดตั้งได้เลยนะครับ (ในกรณีที่ทำบนโฮสติ้งนะครับ) อย่าลืมมาตรวจสอบกันด้วยนะครับ